Den massiva rapporteringen och repetitiva aspekten av islamofobi

För de som inte utsätts för rasism är det svårt att förstå när offer för rasism blir upprörda över till synes små saker, som frågan ”har du något hår under slöjan?” eller ”Vart kommer du EGENTLIGEN ifrån?”. Det är för att man ser enbart den enskilda händelsen och inte helheten.

För många muslimer är det helheten och inte nödvändigtvis den enskilda händelsen som är jobbig. Nedan är exakta citat från olika medier om muslimer och islam och även ämnen som kan kopplas till dessa termer (alltså, alla citat eller artiklar som citaten kommer ifrån är inte islamofobiska i sig, utan utgör en del i en stor massa av rapportering om islam och muslimer och fenomen, termer och begrepp som kan kopplas till muslimer och islam).

Den repetitiva aspekten är alltså det jag ämnar att lyfta upp, inte huruvida innehållet i artiklarna är sanna, fakta-enliga eller berättigade. Se även artikeln Islamofobisk mediesommar?

Att utsättas för detta kan medföra enorma konsekvenser i livskvalitén. Notera också att de flesta citat berör muslimer och islam utifrån att det talas OM och inte MED muslimer. Inte heller att det är muslimer som talar. Pressen på muslimer är enorm.

Repetitiva aspekter

Vilken bild dominerar när vi talar om islam och muslimer? Vad för konsekvenser kan en sådan här massiv negativ rapportering få? Detta är frågor som vi bör förhålla oss till när vi talar om den repetitiva aspekten.

Amanj Aziz

Amanj Aziz här - gillar böcker som tjocka kids gillar kakor (och gillar även kakor...). Förklaras bäst som titellös och mångsysslare med bakgrund i statsvetenskap och sociologi.