Artiklar Archive

I tider som dessa är muslimska kvinnor återigen ett kollektivt offer. Ett sätt att dehumanisera och depravera muslimer uppdateras ständigt och ter sig i nya former. Gränser överskrids och motståndet finns. Sedan finns det även de som upprätthåller...
De senaste dagarnas turer kring MSB-rapporten om Muslimska brödraskapets förmenta infiltration av svenska institutioner har väl inte undgått någon. Eftersom kritiken mot rapporten framförallt bestått i en uppgörelse med dess undermåliga vetenskapliga kvalitet, bör man kanske fråga sig...
Telefonen ringer, jag känner inte igen numret, jag har försovit mig till jobbet, jag vill inte svara, min första tanke är att det är säkert jobb-relaterat, jag tar det när jag kommer till jobbet viskar jag till mig...
I många av Frantz Fanons litterära bidrag är relationen mellan den kolonialiserade och kolonisatören det centrala att förhålla sig till i en frigörelse. Frigörelsen blir inte aktuell förrän det skapas en medvetenhet hos den kolonialiserade om att hon...
Torsdag 3 februari får min farbror som bedriver ett eget företag i Fagersta ett kuvert av brevbäraren. På kuverten står det ”Omar Elturk, Dawah i Fagersta”. Brevbäraren som känner igen efternamnet och vet att min farbror också heter ”Elturk”...