FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna konstaterar att alla människor är födda fria med lika värde och rättigheter. I dessa ingår ingår bland annat rätten till skydd mot övergrepp och rätten att inte bli godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr, men även rätten till frihet och personlig säkerhet, och ett lagligt skydd utan diskriminering.

Efter attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 skedde en drastisk förändring på muslimer runt om i världen där det blev en vardag att få sina demokratiska fri-och rättigheter inskränkta. Den svenska regeringen och dess myndigheter har stått bakom godtyckliga arresteringar och utvisningar som lett till tortyr och kränkt människors integritet som ett stöd till USAs krig mot terrorismen. Antiterrorlagarna som presenterades i ett gott syfte visade sig vara som skräddarsydda för muslimer och påminner en hel del om apartheidlagarna som fanns i Sydafrika. Lagarna har hittils bara drabbat muslimer som blivit kränkta och fått sina sina grundläggande rättigheter åsidosatta. Myndigheter som skall skydda sina medborgare har fått extraordinära begfogenheter att kartlägga muslimer och inskränka deras grundläggande rättigheter.

Under de senaste veckorna och lagom till valet har det återigen diskuterats flitigt att man borde skärpa terrorlagarna, ytterligare ett förslag initierat av folkpartiet om att kriminalisera all terrorträning utomlands vilket Reinfeldt visade sig stödja. Den svenska nuvarande regeringen vill gå samma väg som Storbritannien ett land som varit med initierat Irakkriget och deltagit i Afghanistankriget. Trots att den Svenska regeringen misslyckat med att skydda sina medborgare, och i synnerhet svenska muslimer från trakasserier och ett kollektivt misstänkliggörande och försvara rättssäkerheten under kriget mot terrorismen väljer man idag att återigen att kollektivt bestraffa. Rättssäkerheten ska skydda medborgarna från godtyckliga ingrepp och alla medborgare oavsett bakgrund ska kunna bedömas på ett likartat sätt och svenska muslimer bör inte vara ett undantag. I riksdagens hemsida definieras begreppet rättssäkerhet på följande vis: “Rättssäkerheten innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska betraktas som oskyldig till dess att han eller hon dömts av en offentlig domstol i en rättssäker process.”  Men terrorlagarna urholkar rättssäkerheten, och hotar framförallt svenska muslimers rättssäkerhet.

justice.jpg.size.xxlarge.letterbox