”Om inte juden existerar, skapar antisemiten honom”, skrev Jean-Paul Sartre i sin Tankar om judefrågan. När Sartre skrev dessa ord 1943 hade Andra Världskriget pågått i fyra år. Romer och judar hade under en lång tid utsatts för rasistiska påhopp och inskränkningar i deras rättigheter. I Sverige hade man 1909 bildat Svenska Sällskapet för Rashygien (SSR) där man bland annat argumenterade för att ”mindre önskade folk” skulle steriliseras och per lag inte tillåtas få barn. SSR utmynnade i att man bildade Rasbiologiska Institutet i Uppsala 1922, och som blev startskottet för de fasansfulla ingrepp man gjorde på samer och romer i Sverige.

Sverige var världsledande inom rasteori. Det vetenskapliga uppdraget var tydligt och sofistikerat förklarat, och Hitlers Tyskland byggde vidare på de teorier som man utvecklade på Rasbiologiska Institutet.

Idag är de flesta överens om att ras inte existerar i biologisk mening. Människan kan inte delas in i hierarkisk ordning med vita på toppen som en slags övermänniska. Däremot finns tanken om ras, den sociala konstruktionen av ras, väl förankrat i samhället. Och det är där Sartres citat om antisemiten och juden blir relevant för varför Nyans:Muslim startar upp; för muslimen som existerar i den rasistiska diskurs samhället reproducerar har skapats av islamofoben, och existerar inte längre än så.

Islamofobens muslim är förtryckande, dum, lat, fifflare, barbarisk bland många andra egenskaper. Islamofobens muslim behöver övervakas, kontrolleras, korrigeras, fängslas och repatrieras. Islamofobens muslim är i bästa fall mindre mänsklig, och i värsta fall omänsklig, och ska därför inte behandlas som andra människor.

När vi i Sverige pratar rasism tenderar vi att prata om rasistiska partier, som Sverigedemokraterna, Svenskarnas Parti eller andra med samma ideologiska grund. Vi angriper rasism som den enskilde dummes sjukdom som inte reflekterar det samhälle dessa partier eller individer uppkommit ur. Vi antar att rasism kommer utifrån och smittar av sig på dessa människor, och tanken om att Sverige varit och är producerande av rasism är något vi gärna förtränger.

Att tala om strukturell rasism skapar de mest affektiva debattörerna, som endast ser rasismen som något individer utför, inte kollektiv. Samtidigt kan inte muslimers dominerande ställning i arbetslösheten, upplevd diskriminering, hatbrottsstatistik, boendesegregation och andra socio-ekonomiska faktorer förklaras med annat än strukturell orättvisa. Andra talar om att ”invandring” till Sverige är relativt nytt, och därför tar det tid. Problemet är att rättvisa aldrig kan få ta tid; tiden för rättvisa är alltid nu.

Vi startar Nyans:Muslim för att inte vara fotnoter i någon annans historia. Vi startar hemsidan för att adressera dessa problem samt föra diskussioner om ämnen viktiga för det muslimska kollektivet. Vi återkräver islam och muslim från de debattörer som länge talat för, om och till oss. Nyans:Muslim är plattformen för muslimens förkrossande av islamofobens muslim, där den vita rösten inte kan störa och bestämma vad som ska talas om.

Alla muslimer är välkomna att delta och diskutera.

Välkomna till Nyans:Muslim.