På väg till busshållplatsen varje morgon går jag alltid förbi en annonspelare. På denna annonspelare var det denna morgon en bild på en manlig musikartist som poserade på ett utmanande sätt. Någon som hade gått förbi annonspelaren hade tyckt att bilden var för utmanande. Personen i fråga hade med full kraft dragit sönder affischen men endast lyckats riva halva affischen. Nu visade det sig att under denna affisch gömde sig en ännu mer utmanande affisch med en kvinnlig musikartist.

Personen som rev affisch hade säkert en god avsikt. Vederbörande hade gått till handling men effekten hade dessvärre blivit den motsatta. Denna incident illustrerar på ett enkelt och effektivt sätt vikten av att lösa problemen via roten. Att riva sönder är lätt men att ändra människors inställning och värderingar är svårare. Det förstnämnda handlandet är en kortvarig lösning och kan även förvärra problemet medan det senare exemplet att gå till roten förbättrar och är en långsiktig och varaktig lösning.

Profeten Muhammed, över honom vare Guds frid och välsignelser, ryckte upp problemen via dess rot. Roten var människans bristande relation till sin Skapare. Roten var inte förtäring av alkohol eller svinkött. Budskapet var att lära människan vem Gud är och om människans relation till Gud. När människan först vet att hon ska stå till svars för sina handlingar och att det finns ett Efterkommande liv då rycks problemen upp via dess rot. Då Profeten Muhammed, över honom vare Guds frid, hade undervisat människorna om Gud och i människors hjärtan ingjutit Gudsmedvetenhet först då rann vinet i Medinas gator av krossade vin kärl.

Så nästa gång du ställs i en liknande situation som vår vän gjorde framför affischen bör du ställa dig själv två frågor:

1. Kommer mitt handlande verkligen leda sitt en positiv eller en negativ förändring?

2. Vad är roten till detta problem och hur kan jag angripa roten för att på så sätt få till en varaktig lösning.