Vi klandras för vår framtoning för att historien gynnar de som i generationer fått ärva penseln med vilken de porträtterar oss som hotfulla och förebrår oss sedan för att de blir uppskrämda av sin egen tavla. 

Vi är det vi aldrig varit och får aldrig vara det vi vill bli. 

Våra kläder är attentat mot modet, mot de senaste trenderna, och närhelst de behagar, frossar de i mina ”illegala” klädesplagg på vilka blodet från kampen inte hunnit torka än. Närhelst de behagar exploateras min ”krigsuniform” och görs till haute-couture. 

Vi är det vi aldrig varit och får aldrig vara det vi vill bli. 

Mitt skägg är explosivt för att jag som ”icke-människa” har ”valt” ett skägg med en icke-färg. Och om du letar tillräckligt noga blir du besviken av att bara hitta hårstrån, hårstrån och flera hårstrån.

Vi är det vi aldrig varit och får aldrig vara det vi vill bli. 

Vår olikhet är hotfull trots att vi själva inte valt olikheten, den har pådyvlats oss och nu klandras vi för den. 

Vi är det vi aldrig varit och får aldrig vara det vi vill bli. 

Våra röster är skräniga, våra uppsyner skrämmande, aggressiviteten tycks vara insydd i våra kläder, lika påtaglig men ändock subtil som sömmarna ingen ser men som ändå finns där. 

Vi är det vi aldrig varit och får aldrig vara det vi vill bli. 

Vi bär på den förkrossande tyngd vi inte förmår att bära för att systemet gjort oss svaga. Och de starka bland oss har inte valfriheten att skaka av sig tyngden och med fjäderlätta steg springa mot frihetens horisont. 

Vi är det vi aldrig varit och får aldrig vara det vi vill bli. 

Vi får vara med i självförverkligandets maraton men med självförnedringens tyngder. De av oss som når målet kåras till att bli förlorarnas undantag. 

Vi är det vi aldrig varit och får aldrig vara det vi vill bli.

Följ Hussein Hamads poesi på

Instagram

Facebook