Tragiska händelser får ofta opportunister och hycklare att ta till ord. Både innan och efter Parisdåden har flertalet vita opinionsbildare i Sverige varit framme som gör allt i sin makt för att bevara vit överhöghet. Nedan följer ett antal exempel:

Först ut: Per Gudmundson – ledarskribent på Svenska Dagbladet som på Twitter efter dåden i Paris skrev att ”islamisk extremism göds av befolkningstillväxt” och att muslimer kommer att fram till 2050 öka med 73 procent. Implicit vad detta betyder är att vi måste stoppa den muslimska befolkningsökningen i världen. Hur detta går till finns flera metoder för, som Gudmundson vet, men bland annat massdödande och tvångssterilisering av muslimer ingår i metoderna. Efter att ha fått kritik för tweeten tog Per bort sitt Twitterkonto.

IMG_0707

Svenska Dagbladets ledarredaktion verkar vara en rasistisk plattform, av allt att döma. Den lättkränkte mannen, Ivar Arpi, avfärdar strukturell diskriminering i ett inlägg och menar att den inte går att falsifiera. Frågan är då; vad gör vi med alla rapporter, artiklar och undersökningar som gång på gång visar ett ojämlikt samhälle? Se t ex situationen mellan vita och icke-vita i arbetslöshet när de t o m har samma socioekonomiska förutsättning i Göteborg (som kommer från Göteborgs Stad Stadsledningskontor):

forelasning .002

Slutsatsen av Ivar Arpis avfärdande kan endast förstås som; a) att han inte tycker att det finns ett problem med strukturell diskriminering och tycker att vi bör bevara ojämlikheten i samhället, b) att han tillskriver dessa strukturella förhållanden som jag påvisat här ovan till offren, dvs att det är något rasligt konstigt med personer med utländsk bakgrund som gör så att situationen ser ut så som det gör.

Expressens Csaba Perlenberg är inte så mycket bättre. I ett inlägg han skriver, relativiserar och förminskar han rasism och menar på att det inte är så farligt. Rasism ska kunna alltså tålas av rasismens offer, menar han: ”Islamistisk extremism i form av en sunnitisk salafism bortförklaras ofta som antingen överdriven eller ett resultat av strukturell rasism.” Trots att rasismen – genom dess historiska och nuvarande existens – dödat och fortfarande dödar miljoner människor, försämrat livskvalité för miljoner människor, förslavat miljoner människor och mycket annat bagatelliserar han rasismens effekter på den globala världsordningen.

Man skulle kunna tro att dessa tre vita högergubbar är de enda som är motsägelsefulla. Tyvärr inte. Aftonbladets Katarina Marçal reducerar terroristattacker till ideologi – tanken om att ett ondskefullt ”dem” hatar ”vår” frihet och därför vill de döda oss. Katarina har tidigare också bevisat att vi inte behöver vara rädda för muslimer, eftersom det inte stämmer att muslimer är ett så stort hot som påstås. Lite subtilt menar hon då att om det var så att muslimer skulle bli majoritet i Europa – ja då är vi illa ute. Hon skriver stolt: ”Håller de på att ta över vår kontinent? Nej, i dag uppgår de till mellan tre och fyra procent. Om ­rådande trender fortsätter kommer andelen ­stiga till runt tio om 40 år. Det finns inga tecken på att muslimer håller på att bli en majoritet i ­Europa. Eller ens en ­särskilt stor minoritet.” Så muslimer – sluta föröka er.

Aftonbladet har haft även en annan röst som relativiserar rasismen: Johan Hakelius. Han berättar för oss i ett inlägg att ”radikal islamism” hatar ”västvärlden” och att de inte ”kan talas eller analyseras till rätta”. Ingen nyansering; inga definitioner; ingenting. Bara en vit person kan komma undan med sådan simplifiering. Summa summarum av Johans artikel är att han inte vill förebygga att fler sådana handlingar äger rum utan han vill hämnas. Krigslysten aftonbladare, så att säga.

Att bevara vit överhöghet sker med olika, men högst medvetna strategier. Dessa är några men fler går dock att hitta. Tyvärr.