Säg mig sanningen
Din sanning

Den du likt ett mantra repeterat för dig själv till att vara sanning
Där du våldfört dig på din essens för att framhäva din sanning
Där du valt bort den som Skapat dig för din andrahands sanning
Efter att du repeterat ditt mantra tillräckligt många gånger har det blivit en universell sanning

Jag förstår, vi är varelser som kan skapa och skada de där hårfina, suddiga linjerna mellan lögn och sanning
Jag förstår, vi är varelser med ett sinne som kan skapa sanningar och skada sanningar och omvandla de till osanningar
Jag förstår, vi är varelser som har svårt att hänga med, med ett sinne som skapat linjer som sedan raserat dessa linjer för att sedan ersätta dessa linjer med andrahands linjer

Jag förstår, förstår du?

Säg mig sanningen
Min sanning

Den jag hade som enda fasta punkt mot din sanning
Där min essens i sin vanmakt blir utsatt för våldet från din sanning
Där den som Skapat mig har visat en mall för att skilja på sanning och sanning
Efter att ha fått uppleva alla dessa sanningar tillräckligt många gånger har min blivit en universell sanning

Du förstår, vi är varelser som är skapta till en och samma sanning
Du förstår, vi är varelser med ett sinne som kan skilja på första/- och andrahands sanning
Du förstår, vi är varelser som har svårt att hänga med när sanningar misstas för att vara villfarelser skapade i ett limbo mellan fantasi och verklighet, där dem sanningarna är en och samma osanning

 

Ebru D är egenföretagare och driver Proelium ED där hon handtillverkar egna tygpåsar. Se mer av hennes utbud på Instagram.