Det är lätt att bli uppgiven när rasister så oförskämt kan väljas till presidenter och ledare, eftersom det händer så ”nära” oss (vi är trots allt också ”Väst” och därmed värderar lättare de liv som äventyras hos ”oss” snarare än ”därborta”).

Många undrar vad vi ska göra nu? Funkar föreläsningar och artiklar längre? Funkar nya statusuppdateringar? Vad kan man göra när våldet i dess olika skepnader – fysiskt, medialt, samhälleligt, alldagligt – blir så påtagligt?

Här är några förslag för oss som muslimer, utan att hävda att någon av de är korrekta eller cementerade:

1. Börja blogga eller skriva artiklar på existerande plattformar.

Detta för att skapa ett motnarrativ – vi behöver skapa en berättelse om världen som är annorlunda den berättelse som berättats för oss sedan vi var små. Sedan vi var små har världen beskrivits som om det som kallas Väst är det mest utvecklande och att alla andra människor fortfarande kämpar för att hinna ikapp. Sedan vi var små har det berättats för oss att vi behöver bli mer som Väst och att vi måste reformera oss själva på olika sätt – bland annat att göra avkall på våra identiteter, kulturer och religioner. Ett motnarrativ innebär att vi börjar beskriva världen så som vi ser den och att vi kräver förändring och handlar i den på vårt eget sätt, för mänsklighetens bästa. Vår naturliga rätt till att forma världen ges oss just för att vi är människor.

Det handlar inte bara om oss utan även våra barn. Vilken berättelse ska de läsa om vår samtid när vi inte längre är här? Vitas eller vår?

2. Vifta bort interna konflikter

Precis som alla kamper mot förtryck genom historien, har de förtryckta alltid kantats av interna konflikter. Det är lätt att bli uppgiven när man ser muslimer snackar illa om varandra och aktivt smutskastar varandra, både bakom rygg och i det offentliga. Men detta är en ”sunnah” av mobilisering – vi kantas av ett extremt tryck på vår existens. Därför är det bra att vi har det som kallas husn ad-dhann – i princip innebärandes att ”tro gott om andra” – även de som snackar bakom ryggen på oss. Gör vi denna princip till en politisk princip, kommer vi kunna vifta bort när folk skapar interna konflikter.

3. Referera till/citera andra muslimers arbeten, artiklar, rapporter etc.

Dessa interna konflikter har lett till att muslimer slutat legitimera varandra. Folk delar inte varandras artiklar, gillar inte varandras statusar, refererar inte till varandras arbeten på grund av personliga beefs. Ofta leder detta till att vi marginaliserar oss själva. I slutändan förlorar ummahn på detta, på grund av personliga intriger. Att referera till varandra eller att citera varandra är en del av att skapa en stark front och ett starkt motnarrativ. Om man bakom denna referens eller citat inte tycker om varandra – live and let live – det ska inte påverka fokus på det större målet.

4. Bli aktiv bortom sociala medier i civilsamhället

Effekterna av rasism är enorma. Som muslimer utgör vi närmare majoriteten av de människor som bor i de flesta förorter runt om i Sverige. Vi är del av den grupp med störst arbetslöshet, låg utbildning, stor social isolering, dåligt uppbyggda nätverk, trångboddhet, sämre trygghet osv. Dessa problem behöver vi adressera själva, så att lösningarna inte blir en del av ett annat problem. Det kan vara att du engagerar dig för ensamkommande flyktingbarn i din ort, anordnar läxhjälp, anordnar gympa för kvinnor, anordnar föreläsningar, skapar en bokcirkel, skapar mötesplatser… Förslagen är många på vad många har gjort runt om i landet. Ta inspiration från andra, både på hemmaplan och utanför.

Alla kan inte föreläsa, inspirera andra till att handla, skriva artiklar osv – några måste helt enkelt göra grovjobbet, det stora jobbet, bortom att tala, inspirera och skriva. Om alla talar om vad andra kan göra, vem gör då jobbet?

5. Stöd de aktörer som agerar för muslimers rättigheter och existens

Donera regelbundet även till aktörer i Sverige som på olika sätt agerar för muslimers rättigheter och existens. Ge också stöd till individer som kämpar på och som du ser gör ett jobb – har du någonsin undrat hur dessa individer klarar sig finansiellt, kan det faktiskt vara så att de behöver ditt stöd.

6. Skapa (operativa) samarbeten med andra förtryckta grupper

Islamofobi kommer inte ensam. Afrofobi, anti-romsk rasism och andra former av rasism brukar samexistera. Att stå upp för afrosvenskar, romer och andra icke-vita är också att stå upp för en princip – nämligen en värld utan rasism. Skapa kontaktytor där man enkelt kan stötta varandra och även bygga en bredare front.

7. Utbilda dig själv

Är det rimligt att vi får så mycket information från snabba kanaler på nätet? Vi behöver sitta ner och ta oss tiden att läsa om historien, om rasism, om förtryck, om vår egen historia och om oss själva. Som psykologen Hussein Abdilahi Bulhan säger så saknar vi en ”individuell biografi och en kollektiv historia” på grund av vår ignorans kring dessa saker.

8. Gör duaa

Detta är A och O. Allah gav dig liv. Allt kan hända. Misströsta inte. Gör duaa. En av mina favoriter är att göra duaa för att Allah ska låta mig vara ett verktyg för förändring till en bättre värld. Som en broder sa till mig, ”you do your best, Allah does the rest”.