Med anledning av valåret som börjar närma sig och Morgan Johanssons (S), Ulf Kristerssons (M) och Magdalena Anderssons (S) uttalanden är det av tillfälle att syna politikers och partiers andrefierande agendor. Ju närmare valet förstärks partiers ideologiska och värderingsmässiga bas och därför är det ingen tillfällighet att alltifrån socialdemokrater till moderater uttrycker sig rasistiskt. Den rasistiska politiken som dessa partier vilar på förstärks i ett hett politiskt klimat.

Det politiska systemet bygger på en paternalistisk orientering vilket innebär att olika s.k. fadersfigurer ska påtala om vad som är rätt och fel väg. Därför när Kristersson uttrycker att i Sverige talar man svenska eller när Johansson säger att invandrare måste minska konflikter från Mellanöstern talar fadersfigurerna om hur saker och ting skall vara. Detta paternalistiska förhållningssätt bör främst studeras utifrån vilka grupper i samhället som fadersfiguren främst utövar sin sociala disciplinering på.

Genom att politikerna externaliserar konflikter till “invandrare” eller “Mellanöstern” menas därför att den mest våldsamma politiken begås av andra, icke-européer, och västerländska ledare framstås som de civiliserade, mänskliga rättighetsbevarande moderater eller socialdemokrater – de tror sig vara. Detta istället för att vrida blicken mot vilka följder och konsekvenser som socialdemokraternas politik, och innan borgarnas politik, har medföljt. Detta landar givetvis i en förenkling av komplicerade politiska fenomen. Edward Said beskriver i ”Covering Islam” hur Väst, sedan flera århundraden tillbaka, har förenklat porträtteringen av Orienten i syfte att essenskilja Väst ifrån Öst. Därmed upprätthållit idén om rasöverlägsenhet. Slutsatserna blir därför att “invandrarna”, givetvis inte de amerikanska eller brittiska invandrarna, i sin essens bär på ett underskott av mänskliga värden i detta friska samhälle. Detta underskott ska åtgärdas med s.k. korrigeringspolitik, genom framförallt integrationsprojekt för att Europa som civilisationsvagga ska reformera dessa till värdiga medborgare – alltså till människor. Eller när de processer eller mekanismer som ska “korrigera” gruppers beteende för att de ska handla i enlighet med samhällets regler, normer och värderingar inte fungerar, på grund av föreställningen om den så stora väsenskildheten från Väst, menar Andersson att de bör söka sig till ett annat land.

En rad av dessa politikers uttalanden är inga tillfälligheter utan är en del av en medveten politik som dessa partier för, därav förstärkningen av denna rasistiska diskursen i närmandet av valåret. Den koloniala piskan används mer vågat och flitigt i ett evigt tävlande om vem som hörs och syns mest. Det återstår att se hur den koloniala olympiaden utvecklar sig.