May

About Maimuna Abdullahi

Maimuna Abdullahi är socionom, masterstudent i socialt arbete och skribent som intresserar sig för socialpolitiska frågor. Hon är särskilt engagerad i sammanhang där organisering mot antimuslimism och afrofobi står på agendan. Ämnesområdena som är prioriterade i de uppdrag som moderator, panelist och skribent som hon gladligen åtar sig. Har nolltolerans mot (o)medvetna försök att osynliggöra vithetsprivilegier och ser inga problem med att, i tid och otid, checka folk som ägnar sig åt den typen av maktutövning. Maimuna ser sig själv som en del av det aktiva muslimska civilsamhället och inspireras av alla de principfasta personer som ser vikten av att inte kompromissa kring frågor som rör social rättvisa och jämlika förutsättningar för alla.

OMBYGGNAD SKER!

Vi håller på att testa och göra om hemsidan varav det kan bli lite rörigt på hemsidan. Vi ber om ursäkt för det men hoppas att ni har överseende under tiden!