Att besöka det gamla hemlandet varje sommar är inte, så som det vid första anblicken verkar vara, en årlig semester eller sammankomst. För de inblandade är det så mycket mer än detta, det är i själva verket ett...