Tisdag den 26 september underrättades det att moskén i Vivalla, Örebro bränts ner. Polisen meddelar att man för tillfället inte ser några religiösa eller politiska motiv för den anlagda branden men att en person uppges vara anhållen och händelsen rubriceras som grov mordbrand. I samtalet om islamofobi konstateras det att anlagda bränder och annan typ av vandalism mot moskéer är ofta förekommande attacker mot muslimska församlingar. Vandalismen på moskéer och muslimska föreningslokaler från år 2014-2017 omfattar klotter med rasistiska uttryck (hakkors, ”döda muslimer!”, ”åk hem!”, ”islam är ondska” osv.), uppsatta grishuvuden i anslutning till moskéer, krossade fönsterrutor, använda kondomer som placerats inne i moskéer, blockerade utgångar, uthälld alkohol på bönemattor osv. Det har också förekommit bombhot mot specifika moskéer och även personattacker mot besökare till moskéer. Muslimska församlingar har vid ett flertal tillfällen vädjat om satsning för ökad säkerhet för att moskéer och muslimska föreningslokaler ska vara en trygg plats för sina medlemmar. Ändå finns det inga tecken från beslutfattarnas håll som tyder på att en specifik satsning för ökad säkerhet i moskéer och muslimska föreningslokaler kommer att göras.

Nedan listas de attacker mot moskéer och muslimska föreningslokaler från år 2014-2017 som rapporterats i media.

2014
1 jan 2014 Klotter med rasistiska uttryck mot moské i Medborgarplatsen, Stockholm. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
18 maj 2014 Sabotage mot moské i Årby, Eskilstuna. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
25 juli 2014 Brand vid påbörjat moskébygge i Hageby, Norrköping. Branden befaras vara anlagd men saknar uttalad brottsrubricering.
4 sep 2014 Vandalism mot bönelokal i Rosenlund, Södertälje. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
13 sep 2014 Vandalism mot moské i Flen. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
29 sep 2014 Brand i moské i Avesta. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand.
3 nov 2014 Vandalism mot moské i Eslöv. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
17 nov 2014 Skadegörelse och brandfarlig vätska i flaska upphittad i moské i Vivalla, Örebro. Polisen rubricerar händelsen som försök till grov mordbrand.
7 dec 2014 Vandalism mot moské i Eslöv. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
29 dec 2014 Brand i moské i Eslöv. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand.

 

2015
1 jan 2015 Brand och klotter med rasistiska uttryck mot moské i Uppsala. Polisen rubricerar händelsen som försök till mordbrand, skadegörelse och hets mot folkgrupp.
8 jan 2015 Skadegörelse och klotter med rasistiska uttryck mot moské i Mariestad. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
9 jan 2015 Bombhot mot moské i Hisingen, Göteborg under pågående verksamhetsaktivitet. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
12 jan 2015 Vandalism mot muslimsk föreningslokal i Svenljunga. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.

 

2016  
17 jan 2016 Brand i moské i Borås. En man dömd till tre års fängelse för mordbrand. Enligt domen ska mannen tidigare ha gett uttryck för rasistiska åsikter och anlade branden med uppsåt.
30 april 2016 Försök till brand mot moské i Gävle. Polisen rubricerar händelsen som försök till mordbrand alternativt skadegörelse.
14 juni 2016 Ett femtiotal män går till attack mot besökare i moskén i Medborgarplatsen, Stockholm i samband med nattbön under ramadan. Männen ska ha varit våldsamma och skrikit rasistiska tillmälen mot moskébesökarna. Polisen rubricerar händelsen som hatbrott.
2 sep 2016 Klotter med rasistiska uttryck mot moské i Medborgarplatsen, Stockholm. Händelsen är polisanmäld men saknar uttalad brottsrubricering.
11 okt 2016 Brand i bönelokal i Malmö. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand.
26 nov 2016 Vandalisering bestående av inskjutna smällare och klotter med rasistiska uttryck mot moské i Bredäng, Stockholm. Polisen rubricerar händelsen som skadegörelse och hets mot folkgrupp.

 

2017

21 feb 2017
Brand i muslimsk föreningslokal i Kungälv. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand.

 


30 april 2017
Brand i moské i Jakobsberg, Stockholm. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand.

26 sep 2017
Brand i moské i Vivalla, Örebro. Polisen rubricerar händelsen som grov mordbrand. En man anhållen.

Enligt tabellen bedöms attackerna mot moskéer och muslimska föreningslokaler vara i störst omfattning år 2014 sedan år 2016 därefter år 2015 och sist år 2017. En viktig aspekt att ha i åtanke är att det i första hand finns ett stort mörkertal vad gäller muslimska församlingars utsatthet. Muslimska församlingar anmäler inte alla hot och attacker de och deras medlemmar utsätts för och dessutom rapporterar media heller inte om alla anmälda hot och attacker som väl görs. De minskade medierapporterade attackerna mot moskéer och muslimska föreningslokaler från 2014 till 2017 kan sålunda innebära att det är färre muslimska församlingar som anmäler attacker och hot men också att attackerna och hoten flyttats någon annanstans som exempelvis mot asylboenden.

Motivet för den anlagda branden på moskén i Vivalla, Örebro kan vara vad som helst. Men för den kontexten svenska muslimer befinner sig i är effekterna av den anlagda branden densamma som när det finns ett islamofobiskt motiv. Det visar sig genom att muslimer, i rad med att redan ha fått ett flertal moskéer och föreningslokaler förstörda, ytterligare får en moské förstörd – och därmed begränsat utrymme för religionsutövning och social organisering. Men också att reaktionerna från många håll är islamfobiska. Politiker och journalister visar att det finns en viss ”förståelse” för att just moskén i Vivalla, Örebro bränts ner. Den var ju ”extrem”, ”salafistisk”, ”radikal” osv. Den här typen av reaktioner gör att även om motivet för den anlagda branden inte är islamofobiskt, är kontexten händelsen verkar inom islamfobisk i sig själv. De rasistiska reaktionerna leder till en förvärrad stigmatisering av muslimer som gör att det råder en samstämmig syn på att muslimers begränsade religionsutövning och social organisering betraktas som något positivt – trots allt.