Onsdag den 31 mars 2021 kom Justiteombudsmannen, JO, svar på den anmälan som nätverket Reclaim Pride lämnat in efter att Göteborgs stad försökt stoppa ett event som de arrangerade 2018. JO skriver att Göteborgs stad har agerat i strid med regeringsformen.

Bakgrunden till den anmälan Reclaim Pride lämnat in var visningen av filmen Burka Songs 2.0. Göteborgs stad försökte stoppa eventet med hänvisning till att i samtalet efteråt skulle Fatima Doubakil framträda. Göteborgs stad menade på att man inte kunde garantera att Doubakil ställde sig bakom ”demokrati och mänskliga rättigheter”, trots att Doubakil arbetat just för mänskliga rättigheter och demokrati i två decennier.

JO skriver i sitt beslut att Göteborgs stad gått emot objektivitetsprincipen: ”Det skydd för yttrandefriheten som regeringsformen ger innebär att en myndighet inte utan lagstöd får ingripa vare sig formellt eller informellt mot någon för att han eller hon har använt sig av sin grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin uppfattning”. Göteborgs stad har alltså gjort sig skyldiga till att begränsa yttrandefriheten.

Vi på Nyans:Muslim välkomnar JO:s kritik av Göteborgs stad och anser att det är ett steg i rätt riktning. De senaste åren har Göteborgs stad slagit ner hårt på civilsamhället och i synnerhet muslimska föreningar och aktörer. Ett fåtal högljudda personer som utnyttjar förvaltningspositioner i Göteborgs stad genom att villkora och censurera kritiska rösters yttrandefrihet, har kunnat diktera vem som får och ska framträda på stadens scener.

JO:s kritik blir därmed en viktig markering mot kommunen att inte låta enskilda tjänstemän få så stor påverkan på den öppna debatten, föreningslivet och det fria samtalet. Kommunen har agerat för slapphänt när dessa enskilda tjänstemän haft makten att strypa det fria samtalet.

Nyans:Muslim vill samtidigt ta chansen att applådera Reclaim Pride för deras exemplariska solidaritet med det muslimska civilsamhället. Genom att modigt stå upp för demokratiska principer trots att de riskerar att frysas ut och stämplas av Göteborgs stad har de lärt oss andra hur solidaritet ska se ut.

Vi hoppas att JO:s kritik av Göteborgs stad tas seriöst och att politiker och tjänstemän i kommunen inser allvaret i kritiken och gör det som krävs för att se till att Göteborg fortsätter vara en stad med öppna samtal, ett rikt och levande föreningsliv och modiga kritiska diskussioner mellan medborgare och makten.


Läs mer: