Nyans:Muslim grundades 2014 av Amanj Aziz med syftet att skapa en plattform för muslimska debattörer att skriva och formulera sina tankar om samtiden. Den lanserades genom att några kända muslimska profiler publicerade artiklar och sedan dess har hemsidan varit en plats där en variation av röster kommit till tals.

”Nyans:Muslim har under åren fått en varierande uppmärksamhet, och jag skapade den för att jag fick från flera håll höra hur medier inte publicerade inskickade artiklar skrivna av muslimer, samtidigt som dåligt skrivna islamofobiska artiklar publicerades och förblev oemotsagda”, säger Amanj Aziz.

Sedan 2014 har Nyans:Muslim publicerat över 60 artiklar skrivna av över 20 olika personer. Det har varit en samling av noveller, debattartiklar, krönikor, analyser och dikter.

”Det som publicerats sedan 2014 är viktigt att bevara. Vi har därför bestämt oss för att göra en antologi av dessa artiklar. I denna antologi kommer det även att finnas omskrivna så väl som nyskrivna texter”, säger Amanj Aziz.

Sedan 2017 har Nyans:Muslim kompletterats med två nya redaktionsmedlemmar, Nadja Awad och Noor Nassef. De har både varit redaktörer för hemsidan och skrivit egna artiklar. Parallellt med detta har Nadja, Noor och Amanj startat podden Muslimitet och planerat för att utveckla Nyans:Muslim.

”Vi kommer att göra om plattformen för att skapa en större möjlighet för våra följare och läsare att ta del av vårt syfte. Därför krävs det att plattformen struktureras upp för att vårt innehåll skall bli mer tillgängligt”, säger Nadja Awad.

Från och med 2019 kommer Nyans:Muslim att istället fokusera på att sammanställa statistik, ha en sektion för att kommentera viktiga händelser och fortsatta avsnitt av podden Muslimitet, som numera finns på Podcaster för iTunes och Spotify.

”Nyans:Muslim är en viktig plattform för att den adresserar frågan om islamofobi på både mikro-och makronivå. Vad som gör plattformen unik är att vi använder egna verktyg för att synliggöra islamofobi, exempelvis genom undersökningar. Vi tar ställning för de som drabbas av islamofobi, exempelvis genom att låta de själva uttala sig om en specifik händelse osv. Vi teoritiserar om och dekonstruerar idén om islamofobi, exempelvis genom poddsamtal. Allt detta med en vision om ett samhälle fritt från rasism och för en värld där mänsklig värdighet respekteras”, säger Noor Nassef.

Under 2019 firar Nyans:Muslim 5 år och det nya konceptet blir en 5-års markering.

”Vi ser fram emot att testa detta nya koncept och är öppna för feedback, synpunkter, idéer och tankar från alla. Vi hoppas att vi landat i att välja rätt inriktning och att hemsidan fortsatt kommer vara en viktig plattform för svenska muslimer”, säger Amanj Aziz.

Nyans:Muslim kommer under våren 2019 att prova sig fram genom småsteg. Hemsidan kommer vara rörig ibland och vi ber om överseende.