I avsnitt 8 diskuterar Nadja, Noor och Amanj vad anseendepolitik är, hur en politisk analys baserad på att ”visa en sann bild av islam” kan vara skadlig och slutligen att vi bör förstå reaktionerna på terrorattackerna i Nya Zeeland i en större politisk kontext.