Torsdagen 2 maj skriver Säkerhetspolisen, Säpo, ett pressmeddelande där de påstår att de gör åtgärder för ”minskad tillväxt i extremistmiljöerna”. Pressmeddelandet är högst missvisande, eftersom de åtgärder som Säpo menar att man nu använder riktas enbart mot så kallad våldsbejakande islamism och inte extremistmiljöer i plural. Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, riktas främst mot muslimer som nekats eller inte har erhållit medborgarskap.

Vi menar på att Säpos tilltag är högst islamofobiskt och riskerar att urholka grundläggande mänskliga rättigheter. Vidare anser vi att mandatet som givits Säpo där de kan peka ut, gripa, ansöka om utvisning och ta människor i förvar innebär att Säpo agerar polis, åklagare och domare samtidigt.

Vi vänder oss mot hur hanteringen av LSU används av Säpo av följande skäl:

  1. Lagen möjliggör för Säpo att agera utan att behöva presentera sina skäl, bevis eller anledningar. Det innebär att rättssäkerheten är enormt begränsad för den som blir omhändertagen med hänvisning till lagen. Ombud beläggs med yppandeförbud och i vissa fall får inte utpekade och ombud ta del av bevisen som påstås finnas mot en.
  2. Säpo har vid flertalet tillfällen pekat ut oskyldiga muslimer. 2015 jagade man tillsammans med svensk media en oskyldig flykting, Moder Mothanna Magid, som påstods planera ett terrordåd. 2010 gjorde man tillslag mot flera oskyldiga familjer i Göteborg, falskt anklagade för att planera terrordåd mot köpcentret Nordstan. Dessa två ageranden är några i mängden av övertramp som Säpo gjort.
  3. Europadomstolen fällde Sverige 2018 efter att ha försökt utvisa en utpekad till Marocko. Europadomstolen slog fast att Sverige brutit mot Europakonventionens regler. Mannen, som fick svenskt uppehållstillstånd 2005, utvisades till Marocko sedan Säpo i mars 2016 slagit larm om att han var en nationell säkerhetsrisk. På den grunden fattade Migrationsverket beslut om utvisning enligt LSU, ett beslut som senare fastslogs av Migrations­överdomstolen, men fälldes av Europadomstolen.
  4. Säpo agerar inte när oskyldiga muslimer och muslimska föreningar pekas ut som extremister och terrorsympatisörer i media, av politiker eller tjänstemän. Som ansvarig myndighet för kontraterrorism ser vi allvarligt på att de inte agerar när oskyldiga hängs ut felaktigt för just terrorism och extremism, och att man inte tycks se skyddet av muslimers grundläggande demokratiska fri- och rättigheter som viktiga att skydda.

Vi menar också de senaste årens turer med många oskyldiga muslimer och föreningar som kallats extremister, islamister och terrorsympatisörer möjliggör för godtyckliga ingripanden. Eftersom dessa fall saknar transparens och insyn kan man inte säkerställa att falska anklagelser används som underlag i dessa fall.

Vi uppmanar därför rättighetsorganisationer att bejaka fall där LSU används och att fortsätta stå upp mot den fortsatta institutionaliseringen av islamofobi i Sverige.

Noor Nassef, Nadja Awad och Amanj Aziz

Nyans:Muslim

2019-05-03


Läs mer om LSU, lagen om särskild utlänningskontroll genom att klicka här.