Den uppmärksammade rättegången mot Ann-Sofie Hermansson har diskuterats flitigt de senaste veckorna. I tisdags, den 11 februari 2020, kom domen där Hermansson friades för förtal.

Domen är i sina formuleringar mycket ensidig. Ängla Eklund vid institutet för juridik och internet vid Stockholms universitet påpekade i Studio Ett att domstolens beslut beaktar “otroligt viktiga intressen utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv” men att de bara har tagit hänsyn till Hermanssons yttrandefrihet. Eklund poängterade att domstolen inte argumenterat för “motstående intressen” och inte förklarat varför det är just Hermanssons perspektiv och friheter som får företräde framför målsäganden.

I domen framförs det också ett visst antal formuleringar som går bortom sakuppgifterna till värderande ställningstaganden. Det framförs bland annat att målsäganden inom “ramen för det fria samtalet och den grundlagsfästa yttrandefriheten får de då också tåla att de själva kan komma att utsättas för verbala angrepp av meningsmotståndare.” I domen har också de högst partiska och ideologiskt vinklade sakkunnighetsvittnen och deras beskrivningar av Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, fått stå i centrum. Exempelvis är beskrivningarna av “CageUK” (med vilket menas CAGE) problematiska. En av deras företrädare beskrivs “varit fängslad, misstänkt för terrorbrott”. Vem personen är och vart han varit fängslad uppges inte. Personen i fråga hölls oskyldigt och utomrättsligt i USAs fängelser i Bagram och på Guantanamo Bay. Att en sådan person, som bland annat utsatts för tortyr i två av världens mest brutala fängelser, beskrivs på detta sätt är en av många anledningar till varför vi anser domens ställningstaganden som orimliga.

Mot bland annat denna bakgrund dömer tingsrätten att “Ann-Sofie Hermansson har haft skälig grund för uppgifterna”. Domen kommer att överklagas enligt Abdullahis och Doubakils ombud Silas Quezada Aliki.

Tills dess sker en insamling för att täcka uppkomna kostnader på 190 000 kronor. Donationer kan göras genom Swish på 0739-146355 eller överföras till konto hos Handelsbanken, 6692 – 565 065 262.

Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil är två av Sveriges viktigaste människorättsaktivister i modern tid. Vi har därför gjort en portfolio med några av deras viktiga bidrag här nedan. Det ska dock noteras att det finns otroligt många fler framträdanden än dessa, vilket är alldeles för omfattande att täcka.