I samband med det uppmärksammade mordet på George Floyd i USA, skrev samhällsdebattören, aktivisten liksom anställda journalisten på Expo, Bilan Osman, ett viktigt inlägg om vithet på sin vägg på Facebook. Inlägget gillades och uppskattades av många innan den togs bort av Facebook med påstått “hatiskt innehåll”. I ett inlägg på Facebook daterat 5 juni 2020 tar sedan Daniel Poohl, VD och ansvarig utgivare för Expo, avstånd från Bilan Osmans inlägg med formuleringen att inlägget “innehöll ett språkbruk som Expo inte står bakom”. Han har därefter inte varit öppen för att kommentera vad för “språkbruk” som avståndstagandet avsett. Vi fördömer och ställer oss ifrågasättande till Expos svar på de attacker som Bilan Osman har blivit utsatt för i samband med inlägget.

När svensk antirasism fortfarande uppträder som om den är “färgblind” eller hävdar att vithetskritik innebär uttryck för “hatiskt innehåll” – är det också en tydlig indikation på den svenska antirasismens svaga förankring i de globala erfarenheter som offer för rasism formulerat fram genom decennier. Att skriva om vita som en benämning på de som – både medvetet och omedvetet – strukturerar, profiterar och har intresse att bevara rasstrukturer i Sverige, är och bör aldrig vara kontroversiellt, och i synnerhet inte för en organisation som titulerar sig som “antirasistisk”.

Bilan Osman har varit en av antirasismens viktigaste röster i Sverige de senaste åren. Det “språkbruk” hon har använt i sin kamp mot afrofobi, islamofobi och antisemitism – således även i det inlägg som raderats av Facebook – har varit knivskarpa, välformulerade och viktiga. När Expo tar avstånd från detta “språkbruk” så legitimerar de som plattform också vithet som fortsatt strukturerande kraft i svensk antirasism.

Detta är en farlig väg att gå och villkorar den antirasism som många icke-vita svenskar varit med och frambringat. Om påstådda antirasistiska organisationer har svårt med vithetskritik behöver dessa helt enkelt vända sig till personer som Bilan Osman för att ödmjukt lära sig mer om vad som kännetecknar samtidens rasism i Sverige.

Att villkora icke-vitas antirasism på detta sätt är i grund och botten rasistiskt. Det är i sammanhanget anmärkningsvärt att detta villkorande också drabbar den enda svarta medarbetaren på Expo. Detta bör ses som en varningssignal för den stora massan, i synnerhet för en antirasistisk organisation.

Daniel Poohls avståndstagande

Bilan Osmans inlägg som raderades av Facebook.