Viktigare än någonsin att fortsätta bekämpa rasism

Läs

Avsnitt 6: Varför är islamofobi farligt?

Lyssna

Senaste nytt

Rapporter

Varför är det viktigt att prata om islamofobi?

Vi anser att islamofobi är en av samtidens viktigaste, och farligaste, frågor på grund av dess klibbighet. Islamofobi är gångbart och närvarande i ett stort antal politiska fält, inte minst inom säkerhetspolitiken, där Kriget mot Terrorismen och dess inrikespolitiska konsekvenser i form av avradikaliseringsarbete och anti-extremismåtgärder allt mer innebär polisiära insatser mot muslimers åsikter, religionsutövning, föreningsfrihet och rörelsefrihet. Vi anser att islamofobi tar sig i uttryck främst genom en sammantagen totalitet – det vill säga, vi anser att det är den sammantagna helheten av statliga och kommunala insatser, diskriminering, fysiska och verbala attacker, mediala diskurser, akademiska formuleringar, övervakning och populistiska mobiliseringar som kännetecknar samtidens islamofobi i Sverige.

Läs mer om Nyans:Muslim