Hem2019-01-21T12:59:44+00:00

Nyans:Muslim prövar nya sätt att arbeta

Läs

Barnmisshandel ska alltid fördömas oavsett vem förövaren är

Läs

Avsnitt 5

I avsnitt 5 av Muslimitet diskuterar Noor, Nadja och Amanj hur rasism påverkar barn men också på hur samhället i stort har för perspektiv på icke-vita barn.

Lyssna!

Muslimer och islam i medier 2017

Pratar medier om muslimer eller islamister? – En genomgång av svenska medier 2017

Läs mer

Moskéattacker

Vi listar här de attacker mot moskéer och muslimska föreningslokaler från år 2014-2017 som rapporterats i media.

Läs mer

Varför är det viktigt att prata om islamofobi?

Vi anser att islamofobi är en av samtidens viktigaste, och farligaste, frågor på grund av dess klibbighet. Islamofobi är gångbart och närvarande i ett stort antal politiska fält, inte minst inom säkerhetspolitiken, där Kriget mot Terrorismen och dess inrikespolitiska konsekvenser i form av avradikaliseringsarbete och anti-extremismåtgärder allt mer innebär polisiära insatser mot muslimers åsikter, religionsutövning, föreningsfrihet och rörelsefrihet. Vi anser att islamofobi tar sig i uttryck främst genom en sammantagen totalitet – det vill säga, vi anser att det är den sammantagna helheten av statliga och kommunala insatser, diskriminering, fysiska och verbala attacker, mediala diskurser, akademiska formuleringar, övervakning och populistiska mobiliseringar som kännetecknar samtidens islamofobi i Sverige.

Läs mer om Nyans:Muslim

OMBYGGNAD SKER!

Vi håller på att testa och göra om hemsidan varav det kan bli lite rörigt på hemsidan. Vi ber om ursäkt för det men hoppas att ni har överseende under tiden!