Om sammanställningen

Muslimska kvinnor och deras klädsel är ofta omdiskuterade i mediala sammanhang. Ibland påtalas det att hijab inte diskuteras tillräckligt ofta. När vi 2015 mailade Göteborgs-Postens dåvarande redaktionschef, Ninni Jonzon, för att påpeka att deras debattsida har ett överfokus på hijab, svarar Jonzon att ”känsliga ämnen måste kunna debatteras”. När man ifrågasätter islamofobiska och rasistiska publiceringar eller dess innehåll insinueras det alltså att man försöker strypa debatten. Därför gjorde vi denna sammanställning över hur debatten i Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter såg ut mellan 2008-2015 i ämnen som rör hijab. Detta är en uppdaterad version där innehållet har tillgängliggjorts men inte förändrats i sina resultat.

© Copyright 2019

Nyans:Muslim. All rights reserved.
Tillåtelse för att sprida innehållet så länge innehållet delas i sin helhet och inte förändras. Rapporten eller delar av rapporten får inte tryckas för kommersiella syften.

Hijab-debatten kantas av att den överväldigade majoriteten som pratar om hijab/slöja är personer som inte bär den. Mellan perioden 2008-2015 är det nästan uteslutande personer utan slöja som diskuterar den och majoriteten av dessa, 60 procent, ställer sig negativt till rätten till att bära slöja. Endast tre artiklar skrivs av hijabbärande kvinnor under denna period.

96%

69 av 72 artiklar skrivna av personer utan hijab

60%

43 av 72 artiklar var negativa till hijab

4%

3 av 72 artiklar skrivna av personer med hijab

40%

29 av 72 artiklar försvarade rätten till att bära hijab

I respektive tidning ser det ut enligt följande.

 • 19 artiklar som berör slöjan direkt eller indirekt
 • 18 skrivna av icke-beslöjade män och kvinnor
 • 12 artiklar är negativa till slöjan
 • 7 artiklar försvarar rätten till slöja
 • Endast 1 är skriven av en beslöjad kvinna
 • 18 artiklar totalt som berör slöjan direkt eller indirekt
 • 17 artiklar skrivna av icke-beslöjande män och kvinnor
 • 10 artiklar är negativa till slöjan
 • 8 artiklar försvarar rätten till slöja
 • Endast 1 är skriven av en beslöjad kvinna
 • 6 artiklar som berör slöjan direkt eller indirekt
 • Alla 6 artiklar är skrivna av icke-beslöjade män och kvinnor
 • 4 artiklar är negativa till slöjan
 • 2 artiklar försvarar rätten till slöja
 • Inte en enda artikel är skriven av en beslöjad kvinna
 • 29 artiklar totalt som berör slöjan direkt eller indirekt
 • 28 artiklar skrivna av icke-beslöjande män och kvinnor
 • 17 artiklar är negativa till slöjan
 • 12 försvarar rätten till slöja
 • Endast 1 är skriven av en beslöjad kvinna

Så här gjorde vi sammanställningen:

 1. Sökte på slöj* på ovanstående tidningars webbaserade debattsidor.
 2. Räknade först antalet artiklar som behandlar slöjor som huvudtema eller som betydande bitema.
 3. Uppdelningen av slöjmotståndare och de som försvarar rätten till bärandet av slöja föreföll naturligt.
 4. Med hjälp av bilder kan man avgöra vem som bär slöja eller inte.