Vi har skapat denna portfolio av forskning som rör rasism och diskriminering och som är tillgängligt online för att synliggöra de institutionella och strukturella problem som finns inom socialtjänsten i Sverige. Notera att den forskning som refereras till i vissa fall inte enbart fokuserar på rasdiskriminering utan också andra diskrimineringsgrunder och att all forskning inom fältet inte är inkluderat utan endast sådant material som återfinns online.

Senaste uppdatering: 15 februari 2022