I tider som dessa är muslimska kvinnor återigen ett kollektivt offer. Ett sätt att dehumanisera och depravera muslimer uppdateras ständigt och ter sig i nya former. Gränser överskrids och motståndet finns. Sedan finns det även de som upprätthåller...
Kära Moder Svea Dina barn har sneat På gatorna jag trevar, arbetsplatsen jag knegar Jag minns Dig på 80, talet när jag kom hit Din kusins vägg föll och nya människor kom in Jag var en av dom...
De senaste dagarnas turer kring MSB-rapporten om Muslimska brödraskapets förmenta infiltration av svenska institutioner har väl inte undgått någon. Eftersom kritiken mot rapporten framförallt bestått i en uppgörelse med dess undermåliga vetenskapliga kvalitet, bör man kanske fråga sig...