Förord

2020 har varit ett annorlunda och utmanande år på många sätt, inte minst på grund av coronapandemin. Det har skapats nya sätt som rasism påverkar människors vardag men framförallt har många organisationer och plattformar som arbetar emot rasism och för mänskliga rättigheter behövt ställa om för att fortsatt kunna adressera viktiga frågor och ämnen även utan fysiska träffar, samtal, föreläsningar, seminarier och så vidare.

Coronapandemin påverkade även Nyans:Muslims arbete. Den största skillnaden från 2019 är att vi inte sammanställt någon rapport men att vi medförfattat flera artiklar samt deltagit i allt fler samtal och poddar. Vårt arbete under 2020 har skett mot bakgrund av att det internationellt, åtminstone i västvärlden, varit ett större fokus på frågor om polisbrutalitet och rasprofilering.

Pandemin pausade inte rasism. I början av virusets spår märktes tydligt förutsättningarna för hälsa och livsvillkor. Den svenska coronastrategin pratade om att hålla distans, hemarbete och skidresor samtidigt som befolkningarna i förorterna dominerade i dödsstatistiken. Överdödligheten för personer med bakgrund i Somalia, Syrien och Irak var högst bland alla grupper. Det fanns en frånvaro av att diskutera att många yrken, så som yrkesförare, undersköterskor, restaurangarbetare och andra arbeten som innehas av människor som bor i svenska förorter inte har möjlighet till hemarbete. Inte heller togs frågan om trångboddhet på allvar. Istället blev det en diskussion om “brist på information på andra språk” på många håll och på så sätt inlemmades även pandemin i rasismens logik.

År 2020 visade återigen att vi fortfarande har en lång väg att gå i att få ett samhälle fritt från rasism. Nyans:Muslims ambition är att fortsätta vara en aktör som lyfter de nödvändiga frågor som krävs för att nå visionen om ett samhälle utan rasism, både ensamt och ihop med andra goda krafter. Vår förhoppning är att de steg vi tagit under 2020 har lett till att vi både varit del av och bidragit till det svenska antirasistiska arbetet.

Rapporter

Tidigare år har Nyans:Muslim gjort sammanställningar och undersökningar om aktuella ämnen i form av rapporter. År 2020 publicerades däremot inte någon ny rapport. De rapporterna som finns tillgängligt på Nyans:Muslims hemsida fortsätter dock att refereras till som underlag i frågor om rasism, islamofobi och jämlikhet. Däremot skapade Nyans:Muslim en portfolio under namnet Portfolio: Institutionella utmaningar hos ordningsmakten där det länkades till över 40 stycken rapporter, forskning, reportage, artiklar, vittnesmål och videor om polisbrutalitet, rasprofilering, väktarvåld och brist på rättssäkerhet. Portfolion syftade till att fungera som en lättillgänglig bank för samlad kunskap och information om ämnet.

Artiklar

Expressen Debatt

Den 29 januari 2020 publicerade Expressen Debatt artikeln Ett av människor står bakom åtalet som Nyans:Muslim, tillsammans med 74 andra forskare, människorättskämpar och aktivister, skrivit. I artikeln uttrycker skribenterna sin solidaritet till Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi och deras demokratiska rätt att få tala.

Feministiskt Perspektiv

Den 5 maj 2020 publicerade Feministiskt Perspektiv artikeln Skydda utsatta grupper nu! som Nyans:Muslim, tillsammans med andra forskare och aktivister, skrivit. Artikeln handlar om hur redan marginaliserade grupper drabbas av de sociala och politiska effekterna av covid-19. I artikeln adresserar skribenterna avsaknaden av politiska insatser för att avvärja de strukturella faktorerna som påverkar de marginaliserade gruppernas livsvillkor under pandemin.

Den 3 juli 2020 publicerade Feministisk Perspektiv artikeln Regeringen måste adressera ordningsmaktens övervåld som Nyans:Muslim, tillsammans med andra forskare och aktivister, skrivit. Artikeln adresserar den institutionella rasismen inom ordningsmakten som ett samhälls- och säkerhetsproblem. Vidare framkommer det krav på hur regeringen bör adressera denna fråga. Artikeln skrevs i samband med kampanjen Rättvisa för Mohammed Ali.

5Pillars

Den 28 oktober 2020 publicerade 5Pillars artikeln Statement on draconian measures taken against France’s muslims. Tillsammans med över 60 andra muslimska företrädare och organisationer tog Nyans:Muslim ställning för den muslimska communityn i Frankrike och tog vidare ställning emot den franska statens islamofobi.

Pressmeddelanden

Under år 2020 skrev Nyans:Muslim sex stycken pressmeddelanden som berör frågor om rasism, islamofobi och jämlikhet.

Inbjudningar

Koranpodden

Nyans:Muslim deltog i Koranpoddens avsnitt 134, Hur agerar vi när någon bränner Koranen? (bonusavsnitt) och avsnitt 146, Du är vad du läser.

Tid & Rum

Nyans:Muslim deltog i podden Tid & Rums avsnitt 8, Historia skrivs fortfarande: Noor & kvinnors utsatthet.

Kompetenspodden

Nyans:Muslim deltog i Kompetenspoddens avsnitt 23, Vithet, antirasism & islamofobi.

Tredje Rummet

Nyans:Muslim deltog i podden Tredje Rummet, avsnitt 21, Strukturerad rasism & Covid-19.

Samarbeten

Islamofobikonferensen 2020

Den 12-13 december samverkade Nyans:Muslim med andra internationella aktörer för att sända islamofobikonferensen online på grund av rådande restriktioner. Temat för konferensen var Frankrikes förföljelse av muslimer.

Rättvisa för Mohammed Ali

Tillsammans med Tredje Rummet och Rörelsejurister var Nyans:Muslim drivande i kampanjen Rättvisa för Mohammed Ali efter att Mohammed Ali blivit utsatt för övervåld av polisen. I kampanjen ingick en namninsamling där undertecknarna krävde rättvisa för Mohammed Ali och där poliskårens rasism mot bruna och svarta personer också adresserades. Namninsamlingen med specifika krav riktade sig till riksdagen och regeringen med anledning av att de instanserna har möjlighet att påverka institutionerna med våldsmonopol. Namninsamlingen resulterade i 1987 underskrifter.

I kampanjen publicerades även artikeln Regeringen måste adressera ordningsmaktens övervåld på Feministiskt Perspektiv. Likaså genomfördes en informationsvideo där Mohammed Ali berättar om vad som hände när han drabbades av övervåld av polisen.

Annat viktigt

Safirskolan

Elever från den nedstängda Safirskolan i Göteborg tog kontakt med Nyans:Muslim för att få möjlighet att ge sitt perspektiv på hur media och myndigheter skildrade deras skola som ”islamistskolan”. I samband med detta upprättade eleverna en egen blogg och genom Nyans:Muslim ville eleverna även skapa ett videoklipp där de berättar om sina upplevelser av situationen. Videoklippet släpptes den 18 februari på våra kanaler.

21 mars – Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering

Den 21 mars varje år uppmärksammas den Internationella dagen för avskaffade av rasdiskriminering. Vi uppmärksammade det genom infoslides på sociala medier där vi gick igenom begreppet ”ras” men också hur man kan förstå det historiskt och i vår samtid.

Al-Quds Day 2020

Nyans:Muslim var med och uppmärksammade Al-Quds day online. Varje år den sista fredagen av månaden Ramadan brukar miljontals människor världen över visa sitt stöd för upphörande av Israels kolonisering och ockupation av Palestina. På grund av covid-19 och dess restriktioner genomfördes detta online.

19 maj – Malcolm X:s födelsedag

I samband med Malcolm X födelsedag, den 19 maj, valde vi att hylla Malcolm X och hans arbete för jämlikhet genom att publicera ett videoklipp med olika utdrag där han talar om rasism.

#IslamophobiaAwarenessWeek

År 2020 startade vi Islamophobia Awareness Week mellan 5-11 oktober som gick ut på att uppmärksamma islamofobi nationellt och internationellt via sociala medier. Denna vecka valdes ut med anledning av att 7 oktober är det datumet då Nyans:Muslim tidigare utlyst för att vara Den internationella dagen för alla offer i det Globala Kriget mot Terrorismen. Vi valde att ha ett särskilt fokus på just den 7 oktober och släppte ett videoklipp om Det Globala Kriget mot Terrorismen.