Många diskussioner om islamofobi fastnar vid ordet. I detta avsnitt diskuterar Amanj, Nadja och Noor hur islamofobi tar sig i uttryck genom konkreta exempel; allt från Globala kriget mot terrorismen till mediernas omfattande rapportering tas upp.