På Aftonbladets sportsida igår, måndag den 11 februari 2019, skriver journalisten Kristoffer Bergström en artikel om muslimska barn i hijab som fanns med på bilder på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida. Ulla Gustavsson, som är ordförande för Svenska simförbundet, får bland annat utrymme att säga att hijabbärande muslimska barns synlighet innebär att RF ”gillar och uppmuntrar hedersförtryck, könsstympning, barnäktenskap och hedersvåld”.

Attacker på muslimska och andra bruna och svarta barn har den senaste tiden uppmärksammats, bland annat den senaste uppmärksammade barnmisshandeln av ordningsvakter i Kista. Att Svenska simförbundet nu ställer sig i ledet med en avhumansieringsretorik av muslimska barn och väljer att klassificera och värdera dessa barns utseende, kläder och religion som ett verktyg för rasistiska ingrepp bör fördömas och kritiseras av alla goda krafter i samhället.

Vi vill därför lyfta följande punkter:

  • Det finns dubbla måttstockar på vem som uttrycker sig förkastligt och förtryckande och vad konsekvenserna blir.

Muslimska organisationer har blivit av med bidrag, förbjudits att hyra lokaler och varit föremål för mediala drev för att de påstås haft enstaka föreläsare som i andra sammanhang än deras uttalat sig exempelvis homofobt. Här ser vi ordförande för en av Sveriges mäktigaste idrottsorganisationer uttala sig islamofobiskt utan att motta avgångskrav, indragna bidrag eller hot om att förbjudas hyra lokaler.

  • Skydd för barn i enlighet med de konventioner som Sverige åtagit sig måste genomsyra samhället och skydda barns rättigheter och möjligheter.

Alla barn i Sverige ska åtnjuta det skydd som finns i svensk lag och som slagits fast i Barnkonventionen. Rätten till religion, identitet, kultur och språk är starkt skyddade rättigheter som finns inskrivna i lag. Detta är inget fall av ”två rättigheter som går emot varandra”, utan vad barnen har på sig, vad för bakgrund de har, vad för religion de följer eller vad för hudfärg de har är helt och hållet irrelevant för idrottsutövning. Att utnyttja barn för rasistiskt ideologiska och politiska ställningstaganden är inte bara ett moraliskt förfall utan förkastligt. Vi fördömer också den tystnad som följt av andra idrottsorganisationer som inte reagerat bestämt och tydligt mot Svenska simförbundets uttalanden eller att RF gjort eftergifter för rasistiska attacker på muslimska barn.

  • Politiker måste ta ansvar och hållas till svars för den retorik där sammankopplingen mellan hedersvåld och muslimer görs.

Att Ulla Gustavsson vågar så öppet ge uttryck för rasistiska idéer är en konsekvens av att politiker normaliserat ett språkbruk som förknippar muslimer och islam med hedersvåld. Att en liten flicka iklädd ett muslimskt kodat plagg kan skapa så starka associationer och ge upphov till rasistiska slutsatser är en effekt av en allmän diskurs som under många år talat om hedersvåld som en del av en antagen ”muslimsk kultur”.

  • Riksidrottsförbundet måste leva upp till regler om att rasism inte ska tillåtas av deras medlemsorganisationer. Ett tydligt antirasistiskt ställningstagande måste göras som går bortom symbol- och signalpolitik och som innebär att liknande händelser inte ursäktas, viftas bort eller förminskas.

RF gjorde fel i att ge efter för rasistiska krav från Ulla Gustavsson. Istället borde RF agerat kraftfullt för alla människors lika värde och för alla barns rätt till idrott. Detta har endast kunnat ske för att det finns mekanismer i RF som möjliggör för denna behandling av frågan. RF bör se över sina rutiner och ha tydliga jämlikhetsplaner och regler, dels för sin egen organisation men också för medlemsorganisationer. Att de idag har ett värdegrundsarbete eller policys som reglerar dessa saker räcker tydligen inte då detta kunnat ske. Att det dessutom blev en bild med en muslimsk flicka med vapen är tragiskt och ett starkare antirasistiskt arbete kan förebygga att liknande bildsättning sker i framtiden.

Vi uppmanar alla goda krafter att reagera mot uttalandena och mot hur Riksidrottsförbundet hanterat fallet.

 

Noor Nassef, Nadja Awad och Amanj Aziz

Nyans:Muslim 

2019-02-12