Idag, för 18 år sedan, började det som sedermera blivit känt som Det Globala Kriget mot Terrorismen.

Den 7 oktober 2001 påbörjade USA, tillsammans med allierade, att invadera Afghanistan som ett svar på 11-september-attackerna mot bland annat World Trade Center i New York. Kriget har därefter fått globalt omfång och påverkar numera det politiska, ekonomiska och sociala livet över hela världen.

Det Globala Kriget mot Terrorismen har förvandlat och omförhandlat den grundläggande respekten för människoliv och människors värdighet. Framförallt används islamofobi som ett sätt att främja rasistiska motiv och mål. Detta ser vi inte bara i och av Västvärlden, utan även i Kina, Nigeria, Myanmar och Indien, där rasistiska krafter aktivt angriper muslimer och muslimkodade områden och platser, med hänvisning till begrepp som “anti-terrorism” och “radikalisering”.

Vi vill därför på denna dag framföra följande:

  1. Rättighetsorganisationer bör kategoriskt fördöma och arbeta aktivt mot islamofobi, utan några som helst ursäkter, relativiseringar eller andra fokusförskjutande tillägg. Vi har under de senaste åren märkt en ökad motvilja till att använda ordet islamofobi samt att prata om muslimers rättigheter. I de fall man diskuterar muslimer hänvisas det ofta till nations- eller etnicitetstillhörighet. Man har också ofta nämnt islamofobi jämte extremism, islamism och terrorism, vilket innebär att man implicit antyder att islamofobi är en rationell reaktion på muslimers handlingar. Många organisationer saknar helt operativa definitioner av islamofobi, vilket gör så att felaktiga beskrivningar får stå oemotsagda och dessvärre ligga som grund för formuleringar av olika projekt. Dessutom osynliggörs och motarbetas muslimer när man pratar om rasism på grund av att det existerar ett motstånd med att förstå och definiera islamofobi som rasism. Detta trots att islamofobi som rasism redan proklamerats inom vetenskapen.
  2. Instifta 7 oktober som Internationella Dagen för alla offer i Det Globala Kriget mot Terrorismen. Det Globala Kriget mot Terrorismen har redan och kommer att innebära bestående men på vår planet, precis som de moderna superstrukturer som kommit innan; kolonialismen, transatlantiska slaveriet, erövringen av Amerika och förintelsen av minoriteter i Europa. Det Globala Kriget mot Terrorismen, trots att det pågått under en kortare period än de flesta tidigare superstrukturer, har på grund av tekniska innovationer kunnat sprida ut sig och förankra sig med historiska konsekvenser relativt snabbt. Kriget har skördat miljontals liv, gett upphov till rasistiska antiradikaliseringsprogram, legitimerat övergrepp och inskränkningar i grundläggande mänskliga rättigheter, utsatt människor för människorov och tortyr och varit ett effektivt mobiliseringsmaterial både för islamofobiska krafter i Nord och för förtryckarregimer i Syd. Således kan t.ex. både kinesiska myndigheter, al-Assad regimen i Syrien och västerländska myndigheter alla påstå att de har program för att bekämpa extremism – om än i olika former.
  3. Motarbeta censuren av muslimer och muslimska organisationer i Sverige och utomlands. Muslimer och muslimska organisationer har de senaste åren varit hårt ansatta av ett islamofobiskt medieklimat som demoniserat och stigmatiserat dem. Detta har resulterat i det sorgliga tillståndet där även påstådda allierade bjuder in muslimer och muslimska organisationer till föreläsningar, utbildningar, panelsamtal och debatter allt mer sällan. Rum och organisationer som kallas antirasistiska, postkoloniala eller dekoloniala har också ofta förminskat och nedvärderat islamofobi. Detta går att motarbeta genom att bereda mer plats åt muslimer och frågor om islamofobi samt att ta muslimers och muslimska organisationers frågor på allvar.
  4. Skapa nationell handlingsplan mot islamofobi. Islamofobin ter sig så allvarligt att det numera resulterat i ett flertal förbudsförslag i riksdag men även på kommunnivå. Förslag som uttrycker att man vill förbjuda “muslimska kulturyttringar”, hijab, bön, böneutrop, fasta, omskärelse och halalmat under kodord som bland annat “integration”, “barnens bästa”, “kvinnoförtryck” och “jämställdhet” måste bekämpas med alla tillgängliga och möjliga demokratiska medel. Det behövs en nationell handlingsplan som har en operativ och vetenskaplig definition av islamofobi och som riktar sig mot samhällets alla olika sfärer.

Islamofobi är en av vår tids största utmaningar. Det bör också börja adresseras som sådan av alla de krafter som är oroade över framtiden. Vi uppmanar alla att vara vaksamma mot kodord som används för att främja och rationalisera islamofobisk politik, övergrepp och förtryck i demokratins namn. Kodord som “integration”, “hederskultur”, “extremism” och andra liknande ord är idag allt mer rasifierade och används som ett verktyg för att befästa rådande maktstrukturer.

Detta blir vårt sätt att uppmärksamma Internationella Dagen för alla offer i Det Globala Kriget mot Terrorismen.

 

Noor Nassef, Nadja Awad och Amanj Aziz

Nyans:Muslim

2019-10-07

 


Läs mer om Det Globala Kriget mot Terrorismen och dess konsekvenser: