Information om skribenten

Tasnim Raoof

22 år gammal från Malmö. Är utbildad socialpedagog och arbetar på skola. Hon är aktiv i föreningar som arbetar med att opinionsbilda ungdomar om olika samhällsfrågor genom att arrangera aktiviteter och föreläsningar.

I tider som dessa är muslimska kvinnor återigen ett kollektivt offer. Ett sätt att dehumanisera och depravera muslimer uppdateras ständigt och ter sig i nya former. Gränser överskrids och motståndet finns. Sedan finns det även de som upprätthåller...
De senaste dagarnas turer kring MSB-rapporten om Muslimska brödraskapets förmenta infiltration av svenska institutioner har väl inte undgått någon. Eftersom kritiken mot rapporten framförallt bestått i en uppgörelse med dess undermåliga vetenskapliga kvalitet, bör man kanske fråga sig...
I många av Frantz Fanons litterära bidrag är relationen mellan den kolonialiserade och kolonisatören det centrala att förhålla sig till i en frigörelse. Frigörelsen blir inte aktuell förrän det skapas en medvetenhet hos den kolonialiserade om att hon...