Information om skribenten

Noor Nassef

25 års erfarenhet av livet. Befinner sig gärna utanför boxen där tanken är fri. Lärare som själv älskar att lära. Har underjordiska rötter som sträcker sig från Nord till Syd.

I tider som dessa är muslimska kvinnor återigen ett kollektivt offer. Ett sätt att dehumanisera och depravera muslimer uppdateras ständigt och ter sig i nya former. Gränser överskrids och motståndet finns. Sedan finns det även de som upprätthåller...
De senaste dagarnas turer kring MSB-rapporten om Muslimska brödraskapets förmenta infiltration av svenska institutioner har väl inte undgått någon. Eftersom kritiken mot rapporten framförallt bestått i en uppgörelse med dess undermåliga vetenskapliga kvalitet, bör man kanske fråga sig...