Förord

År 2019 har varit ett av de viktigaste åren för Nyans:Muslim av många anledningar. Både nationellt och globalt kan vi vittna att islamofobin frodas vilket resulterar i att muslimers grundläggande rättigheter blir alltmer villkorade eller åsidosatta. I Sverige har det, bland annat, talats från politikers och tjänstepersoners håll om flera politiska disciplineringsåtgärder riktade mot våra förorter – där muslimer är överrepresenterade. Dessa har varit i form av fler och mer komplicerade övervakningskameror, militär närvaro och ökade polisiära insatser. Det har också handlat om fortsatta kommunala och statliga projekt för att implementera det som ses som ett värdeunderskott av “jämställdhet” och “demokratiska värderingar” i förorterna. I Staffanstorps och Skurups kommuner har deras kommunfullmäktige beslutat om slöjförbud för muslimska flickor på grundskolor med hänvisning till islamofobiska utgångspunkter om integration, hederskultur och hur slöjan syftar till att kontrollera muslimska flickor.

Sex muslimska profiler blev frihetsberövade av Säkerhetspolisen med hänvisning till åtgärder för att ”minska tillväxten i extremistmiljöer”. Detta utan att synliggöra bevis för allmänheten, den misstänkte och/eller den misstänktes advokat, vilket urholkar och undergräver rättssäkerheten. Detta samtidigt som det på ett annat håll i världen utfördes terroristattacker vid två moskéer i staden Christchurch i Nya Zeeland.

Sedan 2014 har hundratusentals muslimska uigurer i Kina, både barn och äldre, på initiativ av den kinesiska regeringen blivit stämplade som extremister och hållits tillfångatagna i vad som beskrivits som koncentrationsläger av många. Kontraterrorismens apparat har blivit alltmer komplex och godtyckligt inriktade i att gripa, övervaka, avlyssna och begränsa muslimers liv. Muslimska samhällsdebattörer och organisationer som tydligt opponerar i samhällsdebatten mot den ökade islamofobin och ovannämnda händelser har fortsatt att bli uthängda, misstänkliggjorda och demoniserade av politiker, journalister, tjänstepersoner och s.k. terrorexperter.

Med detta politiska klimat krävs nu mer än någonsin att Nyans:Muslim via sitt arbete fortsätter att bemöta det komplexa systemet där muslimer av olika aktörer och institutioner framställs som ett problem och därmed ett så kallat hot mot Sveriges och Västs demokratiska ordning. Det är endast möjligt om vår plattform fortsätter att växa med våra syskons och allierades stöd och medhåll. 

Muslimitet

Nyans:Muslims podcast kallas för Muslimitet och syftet med den är att diskutera olika politiska, sociala och historiska händelser och ämnen som rör muslimer. Under 2019 släppte vi nio poddavsnitt vilket är fem fler än föregående år. För att optimera kvaliteten på våra inspelningar inköptes en bättre ljudutrustning. Ett nytt avsnitt lades upp varje månad och spreds via kanaler såsom Spotify, Castbox, Google Podcasts och Podcaster. Vår hemsida uppdaterades även med de nya avsnitten och de spreds via våra sociala medier på Instagram och Facebook. De marknadsfördes även i Facebook-grupper som Muslimska Kompetensportalen, Muslimer i samtal och Postkolonialt Perspektiv.

  • Avsnitt 5: ”Svartskallebarn” (10 januari 2019)

  • Avsnitt 6: Varför är islamofobi farligt? (7 februari 2019)

  • Avsnitt 7: Somaliska diasporan och SSYL (8 mars 2019)

  • Avsnitt 8: ”Bra muslim” som politisk strategi? (12 april 2019)

  • Avsnitt 9: Skolans uppdrag & jämlikhet (10 maj 2019)

  • Avsnitt 10: Antihijabism som rasism (27 september 2019)

  • Avsnitt 11: Fortsatt kamp mot islamofobi och Nyans:Muslim (11 oktober 2019)

  • Avsnitt 12: Historical narratives and decoloniality with Ramon Grosfoguel (8 november 2019)

  • Avsnitt 13: Palestine, decoloniality and Islamophobia with Hatem Bazian (13 december 2019)

Rapporter

Nyans:Muslim gör sammanställningar och undersökningar om aktuella ämnen i form av rapporter. I år sammanställde vi rapporten Om muslimer och islam i riksdagen 2019 och Muslimer och islam i media 2018. Den förstnämnda rapporten påvisar hur riksdagen har pratat om islam och muslimer under perioden 1 januari-30 juni 2019. Den senare rapporten synliggör den massiva exponering av muslimer och islam som förekom i svensk media under 2018. Dessa rapporter har spridits via våra sociala medier, Facebookgrupper samt även använts som underlag i föreläsning, panelsamtal och i podcastavsnitt. 

Inbjudningar

Föreläsning i Örebro

Nyans:Muslim höll sin första föreläsning om vår verksamhet och om definitionen av islamfobi. Detta inträffade den 30 maj i Örebro och inbjudare till föreläsningen var studieförbundet NBV och Föreningen FIFÖ (Familj och Integration Förening i Örebro). Föreläsningens deltagare var föreningsaktiva, anställda i studieförbundet, politiker och samhällsintresserade. 

Solidarisk manifestation med Afrosvenskarnas Riksförbund och Förorten mot Våld

Nyans:Muslim deltog i en protestaktion som skedde den 13 mars, utanför Securitas kontor i Stockholm. Manifestationen skedde med anledning av det uppmärksammade fallet av Securitasväktares barnmisshandel i Kista centrum som Nyans:Muslim deltog. Utöver vår redaktör, deltog även Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) och Förorten mot Våld (FMV). Manifestationens deltagare krävde att Securitas skulle offentligt be om ursäkt till offren. Samtidigt som manifestationen ägde rum, så pågick ett möte mellan offrens anhöriga, representanter för Afrosvenskarnas Riksförbund och Securitas ledning. 

DENOR

Nyans:Muslim deltog på ett panelsamtal med rubriken Imperialism and Securitization på University of Helsinki i Finland 11 oktober. Panelsamtalet anordnades av DENOR (Decolonial critique, knowledge production and social change in the Nordic countries) som är ett forskningsprojekt mellan nordiska universitet. Mer om DENOR går att läsa på https://socwork.gu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/denor 

Samhällspodden

Nyans:Muslim blev inbjudna till Samhällspodden som är en podcast som drivs av Usama Mustafa Kamil, Hamdija Begovic och Foad Ahmed. De diskuterar samhällsfrågor som rör allt från postkolonial teori till populärkultur.

Koranpodden

Nyans:Muslim var med i avsnitt 102 med rubriken Islamofobi & den muslimska självbilden med Amanj Aziz. Avsnittet publicerades 11 november och kan lyssnas på https://www.koranpodden.se/intervjuer/102-islamofobi-den-muslimska-sjalvbilden-med-amanj-aziz/

Solidarisk upprop med Venezuela

Nyans:Muslim skrev under ett internationellt upprop i solidaritet med Venezuela. https://www.ihrc.org.uk/activities/campaigns/20921-statement-of-concern-and-call-for-solidarity-venezuela/ 

Pressmeddelanden

Vi publicerade åtta olika pressmeddelanden under året för att adressera aktualiteter såsom ordningsvakters barnmisshandel av icke-vita barn i Kista galleria, terrorattacken i Nya Zeeland, Säkerhetspolisens frihetsberövande av de nio muslimska profilerna men även för att upplyfta viktiga frågor såsom vikten av människorättsorganisationers närvaro i arbete mot islamofobi och om hur vi utlyser den internationella dagen för alla offer i Det Globala Kriget mot Terrorismen. Dessa pressmeddelanden spreds via våra och andras sociala medier.

Event

Kommissionen

Den 22 oktober startades KOMMISSIONEN som är ett samtalsforum i Göteborg och Örebro. Vi sågs på tisdagar för att samtala om olika teman och diskussionsämnen. Samtalsforumet leddes av oss redaktörer. Samtalsforumets syfte är att öka kunskaper om vår samtid och dess kännetecken; att lägga en grund för att förstå sociologiska, politiska och psykologiska aspekter av oss själva som muslimska subjekt samt för att skapa nätverk och kontakter muslimer emellan. I Göteborg har vi haft fem träffar och i Örebro har vi haft två träffar. Sammanlagt har 21 unika individer deltagit i vårt samtalsforum. 

Islamofobikonferensen 2019

Den 14 december 2019 anordnades islamofobikonferensen för fjärde året i rad. 2019 års tema var ”Våldsam diskurs”. Det var första gången som Nyans:Muslim var med som arrangörer och det skedde i samarbete med huvudarrangören Morayma och samarbetspartners Göteborgs Rättighetscenter, Antirasistiska Akademin och Göteborgs Universitet. Som vanligt anordnades det i Göteborg. Konferensen var uppdelad i två olika kapitel om sociala och politiska frågor som härrör till förorten samt om Det Globala Kriget mot Terrorismen. Konferensen bestod av föreläsningar och samtal av och med några av Sveriges mest kunniga inom ämnet så som akademiker, aktivister, tänkare och forskare. 60 unika individer deltog på konferensen och den absoluta majoriteten av deltagarna ansåg att de hade fått ett mycket bra intryck av konferensen i en utvärdering.

Annat viktigt

Sociala medier

Nytt för i år är att vi öppnade ett instagramkonto under januari-månad i vårt namn nyansmuslim. Vi uppdaterade med aktualiteter och evenemang från vår verksamhet, bok-och artikeltips att läsa, boktävlingar och citatdelning. Framförallt har kontot använts för att driva opinion om frågor kring olika former av rasism och i synnerhet islamofobi. I slutet av 2019 hade vi över 400 följare.

Vi har fortsatt att uppdatera vår Facebook-sida Nyans:Muslim med nyheter och information om vår verksamhet. I slutet av 2019 hade vi över 1000 följare vilket är en ökning från förra året. 

Twitter är även en av våra plattformar men som vi inte har varit aktiva på. 

Något annat som är nytt för i år är att vi öppnade en Telegram-kanal där intresserade kunde följa oss för att få nyhetsuppdateringar om vår verksamhet och få ta del av våra olika opinionsfrågor. 

Nyhetsbrev

I år har vi påbörjat arbetet med att skicka nyhetsbrev till  antidiskrimineringsbyråer och organisationer som på diverse sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Under tre olika tillfällen skickade vi nyhetsbrev med information som har varit aktuellt för vår verksamhet.

Videoklipp

Den 31 maj publicerade vi en video där en broder berättar om sina erfarenheter i skuggan av Kriget mot Terrorismen. År 2010 stormade polisen in hos fyra familjer i Göteborg. Männen i familjerna påstods vara misstänkta för förberedelse till terrorattentat. Ammar var 10 år när polisen kom hem till dem och än idag bär han med sig den traumatiska erfarenheten. Syftet med videon är att belysa hur kontraterrorismens metoder har många gånger lett till att muslimer har blivit falskeligen och godtyckligt anklagade för att ha terroristisk samröre vilket har lämnat dem berörda med trauma och andra typer av negativa erfarenheter. För att ta fram denna video samarbetade vi med professionella filmare som gjorde videon på volontärbasis.